"Ελιά"

"Ελιά"

Only available in Greek.

 

Οπισθόφυλλο:

Οι πρωεργάτες μαθητές όμως είχαν πάρα πολλή εργασία, έκαναν επέκταση, χτίσανε πέτρινες πεζούλες για τις ομιλίες και τις νομαρχιακές συναθροίσεις. Σύντομα ήταν αδύνατον να χωρέσουν όλοι κι έτσι πάρθηκε η μεγάλη απόφαση: "Η Μετανάστευση!" "Η Ελιά είναι ένα αιώνιο σύμβολο" τους έλεγε, "που έχει τη ρίζα του σ' ένα μοναχικό κι απογοητευμένο δέντρο, γεμάτο καρπούς. Στους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς που περνάει η ανθρωπότητα, παίρνω το σπόρο του και τον πολλαπλασιάζω, πετώντας τον πάνω από πόλεις και χωριά, αυτοκινητόδρομους και σιδηρογραμμές, πολυκατοικίες και ουρανοξύστες, εργοστάσεια και μεταλλεία, πάνω από ψυχρούς κι αδιάφορους ανθρώπους, πάνω από όπου δεν φυτρώνει, για να φυτρώσει!"

 

~

 

The pioneer students had too much work, they made expanding, they built stone benches for speeches and departmental meetings. Soon it was impossible to be a place for everyone, so it was taken the big decision: "Immigration!"  “The olive tree is an eternal symbol” she told them, “which is rooted in a lonely and disappointed tree, full of fruits. In difficult and turbulent times that humanity passes, I get its seed and multiplies it by tossing it over towns and villages, roads and rails, buildings and skyscrapers, factories and mines, over emotionless and indifferent people, over where it cannot grow, to grow!”

    $30.00Price